Site Overlay

NÁVOD, jakým způsoben si termín rezervovat

Rezervace termínu je velice snadná a probíhá následovně.

Jakmile si zvolíte druh a termín kurzu, obdržíte od nás poukaz s konkrétním kódem, který použijete jako variabilní symbol při platbě na účet uvedený rovněž na zmíněném poukazu.

Po jeho uhrazení máte termín zaregistrován přímo na sebe.

V případě Vaší indispozice (například onemocnění apod.) můžete bezplatně a to dokonce 2 x za sebou během jednoho kalendářního roku, provést změnu termínu výcviku. Poukaz je přenosný, tedy lze ho případně věnovat někomu z blízkých, či kamarádů, avšak přeobjednání je možné nejpozději 72 h (3 dny) před začátkem kurzu.

Zhruba 48 hodin před vlastním konání kurzu, Vás budeme telefonicky kontaktovat s potvrzením kurzu v závislosti na počasí.

V případě výrazně nevlídných klimatických podmínek, je možné (po vzájemné dohodě), buď termín konání kurzu upravit, nebo se domluvit na vrácení školného v plné výši.

 

 

Splatnost poukazu činí 14 dní od jeho zaslání mailem, pokud se předem nedohodneme jinak. V případě prodlení platby je 1x možné písemně zažádat o prodloužení splatnosti. V opačném případě se neuhrazený voucher stává neplatným a rezervace termínu kurzu se tak uvolňuje pro další zájemce.

   

  Věnujte prosím také pozornost bezpečnostním podmínkám, se kterými v případě objednání kurzu souhlasíte.

  Bezpečnostní podmínky:

  Předpokládáme, že na náš kurz se budou hlásit jen samí jedinci, kteří používají zdravý selský rozum a jsou svéprávní, avšak pro případ, že by k nám přeci jen zbloudila „ovečka“ ze stáda zlých a zákeřných jedinců, jsme nuceni uvést tyto podmínky, které platí na naše všechny služby:

  Podáním přihlášky / objednáním termínu, vyjadřují účastníci svůj souhlas s tím, že se akcí účastní z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí.

  Nesou výhradní občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za všechny škody, způsobené jimi samými či jimi používaným vozidlem. Účastníci se podáním přihlášky vzdávají jakýchkoliv nároků na náhradu přímých či nepřímých věcných škod či ublížení na zdraví vzniklých z jakéhokoliv právního důvodu v souvislosti s dotčenou akcí, jakož i potvrzuje, že se zúčastní takových závodů na vlastní žádost a také na vlastní nebezpečí. Toto potvrzují účastí na kurzu.