Site Overlay

Výběr snímků z kurzů 2019

Malé ohlédnutí za sezónou 2019

 

Jelikož 14. září proběhl letošní poslední kurz naší výuky, přinášíme namátkou několik snímků z letošní sezóny, jako takové malé ohlédnutí právě za kurzy 2019.
Všem účastníkům kurzu děkujeme za to, že si k rozšíření svých dovedností vybrali právě Gasovu Motoškolu a těšíme se na příští sezónu, kdy pro vás připravujeme několik zásadních a věříme i velice příjemných novinek.

Mimochodem… Termíny kurzů pro příští rok uveřejníme koncem měsíce října.

Ještě jednou velice děkujeme všem, kteří nám fandí, jelikož bez vás by to nešlo.

Vaše Gasova Motoškola

 

  

 

Pro dotazy, či objednávky lze využít objednávkový formulář níže.

Rovněž můžete psát na: info@gasovamotoskola.cz

Nebo volejte: 792 334 553

   

   

  Bezpečnostní podmínky:

  Předpokládáme, že na náš kurz se budou hlásit jen samí jedinci, kteří používají zdravý selský rozum a jsou svéprávní, avšak pro případ, že by k nám přeci jen zbloudila „ovečka“ ze stáda zlých a zákeřných jedinců, jsme nuceni uvést tyto podmínky, které platí na naše všechny služby:

  Podáním přihlášky / objednáním termínu, vyjadřují účastníci svůj souhlas s tím, že se akcí účastní z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí.

  Nesou výhradní občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za všechny škody, způsobené jimi samými či jimi používaným vozidlem. Účastníci se podáním přihlášky vzdávají jakýchkoliv nároků na náhradu přímých či nepřímých věcných škod či ublížení na zdraví vzniklých z jakéhokoliv právního důvodu v souvislosti s dotčenou akcí, jakož i potvrzuje, že se zúčastní takových závodů na vlastní žádost a také na vlastní nebezpečí. Toto potvrzují účastí na kurzu.