Site Overlay

Další ročník výukového kempu ProMotoŽeny za námi!

Další ročník výukového kempu ProMotoŽeny za námi!

I v letošním roce se sešla skvělá parta ProMotoŽen, které se během 5 dnů intenzivní výuky zdokonalila nejen v technice jízdy, ale i v technikách první pomoci, údržby motocyklů a v mnohém, mnohém dalším.

 

Za hlavní přednost akce považujeme uzavřenou skupinu složenou výhradně z žen (vyjma instruktorů), které se díky absenci mužů nestydí nejen zeptat na věci, na které by se vy smíšeném kolektivu nezeptaly, ale i vlastní výuka probíhá výrazně klidněji. Ano, je to především díky absenci testosteronu, vyvolávající zbytečnou soutěživost, kterou má mužské pokolení vrozenou.

 

Výukové jízdy měly i zajímavé zakončení, jako například zde, v pivovaru Kocour.

 

Pochopitelně nescházela ani intenzivní výuka na uzavřeném cvičišti.

Na to, aby naše povely dívky poslouchaly, jsme měli osvědčené a drsné metody. 🙂

Krása střídá nádheru!

Krotit dívčí temperament nám pomáhal Somik z našeho Motohouse.

 

Bez teorie to bohužel nejde.

Ovšem během lekcí byly i uvolněnější části

Připravena byla i fingovaná nehoda, kde si měly vyzkoušet co v nich je!

 

Ani večer nebyla o zábavu nouze.

 

Nevzpomínám si, že by někdy nevládla legrace a dobrá nálada.

V rámci kurzu bylo možné vyzkoušet i stroje Yamaha a KTM!

S kolegou Jirkou se na vás těšíme na dalším kurzu v @Promotozeny

 

Pro dotazy, či objednávky lze využít objednávkový formulář níže.

Rovněž můžete psát na: info@gasovamotoskola.cz

Nebo volejte: 792 334 553

 

   

   

   

  Bezpečnostní podmínky:

  Předpokládáme, že na náš kurz se budou hlásit jen samí jedinci, kteří používají zdravý selský rozum a jsou svéprávní, avšak pro případ, že by k nám přeci jen zbloudila „ovečka“ ze stáda zlých a zákeřných jedinců, jsme nuceni uvést tyto podmínky, které platí na naše všechny služby:

  Podáním přihlášky / objednáním termínu, vyjadřují účastníci svůj souhlas s tím, že se akcí účastní z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí.

  Nesou výhradní občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za všechny škody, způsobené jimi samými či jimi používaným vozidlem. Účastníci se podáním přihlášky vzdávají jakýchkoliv nároků na náhradu přímých či nepřímých věcných škod či ublížení na zdraví vzniklých z jakéhokoliv právního důvodu v souvislosti s dotčenou akcí, jakož i potvrzuje, že se zúčastní takových závodů na vlastní žádost a také na vlastní nebezpečí. Toto potvrzují účastí na kurzu.