Site Overlay

Jak kurzy probíhají?

 

Kurzy probíhají v malých skupinkách (max. 5 lidí), aby každý klient dostal maximální individuální přístup.

GASova motoškola není o měření sil, či velikosti přirození.

Jde o to, stát se lepším jezdcem.

Pochopitelně netvrdíme, že z vás za 4-5 h, uděláme druhého Rossiho, či Grahama Jarvise. Ovšem ukážeme vám, jak na správně na věc bez toho, abyste se učili špatné návyky, kterých se pak člověk jen obtížně zbavuje.

 

Pro dotazy, či objednávky lze využít objednávkový formulář níže.

Rovněž můžete psát na: info@gasovamotoskola.cz

Nebo volejte: 792 334 553

 

   

   

   

  Bezpečnostní podmínky:

  Předpokládáme, že na náš kurz se budou hlásit jen samí jedinci, kteří používají zdravý selský rozum a jsou svéprávní, avšak pro případ, že by k nám přeci jen zbloudila „ovečka“ ze stáda zlých a zákeřných jedinců, jsme nuceni uvést tyto podmínky, které platí na naše všechny služby:

  Podáním přihlášky / objednáním termínu, vyjadřují účastníci svůj souhlas s tím, že se akcí účastní z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí.

  Nesou výhradní občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za všechny škody, způsobené jimi samými či jimi používaným vozidlem. Účastníci se podáním přihlášky vzdávají jakýchkoliv nároků na náhradu přímých či nepřímých věcných škod či ublížení na zdraví vzniklých z jakéhokoliv právního důvodu v souvislosti s dotčenou akcí, jakož i potvrzuje, že se zúčastní takových závodů na vlastní žádost a také na vlastní nebezpečí. Toto potvrzují účastí na kurzu.